Feie- og tilsynstjenester AS er en av landets ledene private feierfirma med oppdrag på østlandet og har i dag 2 feiermestere og 3 feiersvenner og vil fra nyttår utføre brannforebyggende arbeid for Asker og Bærum brannvesen IKS i Nye Asker kommune (tidl. Asker/Røyken/Hurum kommune).

Hovedoppgavene:
– Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til kontrakt.
- Informasjons og motivasjons om brannforebyggende tiltakt

Kvalifikasjoner:
Søkere med svennebrev som feier evt.søkere med annen relevant bakgrunn kan også være aktuelle hvis det er ønskelig å gjennomføre utdanning for å bli feiersvenn.

I tillegg vil følgende bli vektlagt:
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
• Kunne beherske bruk av PC og dataverktøy
• Samarbeid evne og teamarbeid
• Serviceinnstilt, strukturert og målrettet.
• God helse og fysikk.
• Førerkort kl. B.

Vandelsattest må kunne fremlegges ved tilbud om jobb.

Våre betingelser:
100% fast stilling

For stillingen gjelder vanlige vilkår med rettigheter og plikter som er fastsatt i h.h.t. lov og avtaler. Firmaet har obligatorisk tjenestepensjon.

Søknad med CV og vedlagt kopi av attester og vitnemål sendes til:

Feie og tilsynstjenester AS
e-post: post@tilsyn.no

Ved behov for å sende som post kan man benytte
Feie og tilsynstjenester AS
Gamle Ringeriksvei 47
1352 Bekkestua

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Daglig leder/feiermester
Geir Sørlie-Reininger
tlf 400 18 551
e-post: geir@tilsyn.no

Frist for søknad: Omgående