Brannøvelse

Vi tilbyr kurs om brannteori med avsluttende praktisk slokking.

Disse kursene har som mål å tilføre deltagere den kompetansen som er nødvendig for å kunne slukke en brann i startfasen, og å forstå betydningen av forebyggende arbeid, som i neste omgang hindrer at en brann oppstår gjennom tiltak som gjøres i forkant.

Kurset bidrar også til å gi deltagere grunnleggende kompetanse i brannvern generelt, og har blant annet følgende innhold:

Grunnleggende brannteori, utvikling av brann, ulike slokkemidler med fordeler og begrensninger, rutiner ved brann, hva dere kan forvente av brannvesenet og hva brannvesenet forventer av dere, brannårsaker, forebyggende tiltak, organisatoriske tiltak, holdninger og bevisstgjøring og HMS. Kurset tilfører den enkelte deltager nødvendig kompetanse, som gjør at han/henne vil kunne mestre en mulig brannsituasjon, og forstår betydningen av å tenke forebyggende arbeid gjennom dagen, som igjen vil kunne hindre et branntilløp.

Praktisk slokking vil være med et skumapparat og brann i et propankar, hvor deltageren slukker brannen med skumapparatet.
Det vil være en nøye gjennomgang i forkant av den praktiske øvelsen, og fortløpende evaluering av hver deltager etter øvelsen.