Endring av tid for tilsyn

ENDRING AV TID FOR TILSYN

Hei har du fått varsel om tilsyn av fyringsanlegget og ønsker å endre tid.
For å kunne få inspisert fyringsanlegget for skader eller andre branntekniske utfordringer, må vi finne en dag som passer for et besøk.
Vi er avhengig at noen er tilstede for å kunne slippe oss inn samt at vi får gitt viktig brannforebyggende informasjon om brannsikkerheten i din bolig.

Trenger å endre tid for besøk