Feie- og tilsynstjenester AS bistår sameier/borettslag mfl. med etterkontroll/kvalitetssikring
av rehabiliteringarbeidet av skorsteinen.

I forbindelse med etterkontroll/kvalitetssikring er det dessvverre blitt oppdaget flere skorsteiner med alvorlige feil og mangler, som gjør at rehabiliteringen kan øke brannfaren istedenfor å sikre skorsteinene forsvarlig.

Etterkontroll bør alltid utføres av eksternt selskap for å sikre at arbeidet blir utført forskriftsmessig og ihht oppstillingsklassen på skorsteinen som er påkrevd.

Vi utarbeider en upartisk rapport om skorsteinens status med merknader og informasjon.
Rapporten er nyttig informasjon for internkontrollen i styrets/eiers HMS-dokumenstasjon.

Feie- og tilsynstjenester AS har valgt kun og være innleide konsulenter for å bistå sameiere/borettslag og privatpersoner, med en en sikker handel.

Det er mange aktører der ute som utfører rehabilitering som tar til lettvendte løsninger som ikke er ihht regelverket, ofte kontrollere disse sitt eget arbeid som aldri er gunstig.

Kunden får ofte noe dokumenasjon, samt en faktura at arbeidet er utført uten at man har noe som helst formening om arbeidet har bedret sikkerheten.

Feie- og tilsysntjenester AS utfører ikke rehabilitering av skorsteiner, dette for å gi kunden det beste og riktige resultatet.
Vi er på lik linje som Oslo Brann og redningsetat en nøytral aktør i markedet.

  • Masse benyttet til glidestøp har ikke har fylt opp skaden rundt røykrøret, i dette tilfelle har kunden betalt masse penger uten og ha fått noe økt brannsikkerhet.

  • Røykrøret fra ildstedet er feilmontert og ikke koblet til selve skorsteinsrøret. Sot og røyk vil gå på utsiden av den brannsikre skorsteinen og kan raskt foråsake en brann i bygningen.

  • Røykrøret fra ildstedet har blitt tettet med glidestøp, kunden i dette tilfelle kunne ha død av røykforgifting. Da røret nesten er fullstendig gjennmurt.