Slokkemidler

Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr. Dette kan enten være husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slokkeutstyr i hver etasje.

Pulverapparat

Pulverapparat kan brukes på alle typer branner. Det tømmes på 10-20 sekunder og skal monteres lett tilgjengelig.

 Legg merke til manometerpilen som står på grønt. Hvordan er ditt manometer?
Legg merke til manometerpilen som står på grønt. Hvordan er ditt manometer?

Eier/bruker har ansvar for at pulverapparatet blir regelmessig vedlikeholdt. Se i § 7 i veiledning til forebyggende forskrift om krav og anbefalinger.

Regelmessig vedlikehold av pulverapparater innebærer visuell egenkontroll en gang per kvartal. Da skal eier/bruker:

 • Snu pulverapparatet opp ned slik at ikke pulveret klumper seg / pakker seg
 • Sjekke om manometernålen står på grønt
 • Sjekke at plomberingen er hel og ikke borte
 • Sjekke at pulverapparatet er uten rust eller skader
 • Sørge for at apparatet er lett tilgjengelig og synlig
 • Sjekke at det ikke har fremmedlegemer i slangen og ved å bøye på slangen
 • Sjekke at den ikke er morken

Les bruksanvisningen!

Hvert femte år må apparatet leveres inn til kontroll, og hvert tiende år til service. Kontroll og service må utføres av sertifiserte fagpersoner. Se i telefonkatalogen eller sjekk på nettet for hvor du kan få kontrollert ditt pulverapparat.

 Husbrannslange montert på bad og i kjøkkenskap. Legg merke til kobling til kran med y-stykke.
Husbrannslange montert på bad og i kjøkkenskap. Legg merke til kobling til kran med y-stykke.

Husbrannslange

Vann er verdens beste slokkemiddel og er særlig fint til å slokke branner i møbler og treverk.

Det anbefales å anskaffe husbrannslange som ikke trenger å få rullet ut hele slangen før du skrur på vannet. Slangen skal være fastmontert til en kran og skal rekke til alle rom i huset.

Hageslange er ikke godkjent som husbrannslange. Husbrannslangen kontrolleres ved å undersøke om slangen tåler vanntrykk uten å lekke, og ved å se til at koblingskranen fungerer etter sin hensikt.

Husk at vann ikke kan brukes til å slokke branner i fettgryter og wok, det samme gjelder for bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter og wokpanner slokkes enklest ved å legge på grytelokket og ved å trekke gryten bort fra platen samtidig som strømmen slås av.

Les bruksanvisningen!

Andre typer slokkemiddel

Det finnes andre typer slokkemidler. Ikke alle er godkjent som det eneste slokkemiddel i en bolig, men kan være fint å ha i tillegg til husbrannslange og/eller pulverapparat.

 CO2-apparat, brannteppe og slokkespray.
CO2-apparat, brannteppe og slokkespray.

Her er en oversikt over fordeler, ulemper og om hva regelverket sier om ulike typer slokkemiddel:

Pulverapparat

 • Fordel : Pulverapparat kan brukes på alle typer branner.
 • Ulempe:  Tomt på 10-20 sekunder.
 • Ulempe: Medfører behov for omfattende rengjøring og kan ødelegge elektriske apparater.
 • Ulempe: Tung å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig?Ja, men bare 6 kgs vedlikeholdt apparat.Mindre apparater er kun supplement

 Husbrannslange

 • Fordel : Ubegrenset med «slokkemiddel».
 • Fordel : Kan også brukes i elektriske anlegg i boliger.
 • Fordel : Enkelt å bruke, selv uten opplæring.
 • Ulempe:Kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer.
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig? Vedlikeholdt husbrannslange  tilkoblet innendørs kran oppfyller minimumskravet til slokkemiddel i en bolig.

 Skumapparat

 • Fordel : Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker.
 • Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp)
 • Ulempe: Et 9 kgs apparat tømmes på 20-30 sekunder.
 • Ulempe:  Fryser ved 0 °C.
 • Ulempe: Tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig? Skumapparat på minst 9 liter eller 6 liter med slokkeeffekt 21A er godkjent

 CO2-apparat

 • Fordel : Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr
 • Fordel : Forurenser ikke omgivelsene
 • Ulempe: Kan medføre frostskader på menneskehud.
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig? Oppfyller ikke kravet som eneste slokkemiddel i en bolig. Kun supplement.

Brannteppe

 • Fordel : Tar liten plass.
 • Ulempe: Kun til bruk på små branner i startfasen.
 • Ulempe: Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes.
 • Ulempe:  Fare for brannskader på den som håndterer teppet
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig? Nei, kan ikke være eneste slokkemiddel i en bolig, men er fint tilleggsutstyr

 Slokkemiddel på sprayboks

 • Fordel : Lett å bære, lett å bruke. Tar liten plass og kan stå tilgjengelig.
 • Ulempe: Kun for små branner og branntilløp.
 • Oppfylles minimumskravet til slokkemiddel i en bolig? Nei, kan ikke være eneste slokkemiddel i en bolig, men er fint tilleggsutstyr