Mislykket glidestøp

Feie- og tilsynstjenester AS gjennomførte etterkontroll av en rehabilitert skorstein.

Skorsteinen er rehabilitert med glidestøp, og man kan se at utførende selskap ikke har fått åpnet tilstrekkelig for røykrøret. Dette medfører at røyken får for mye motstand og trenger inn i boenheten.

Dette kan medføre store matrielle skader.

Slike ting kan kun avdekkes med videokontroll.

Innkledd skorstein

Feie- og tilsynstjenester AS gjennomførte befaring hos huseier etter problemer med trekk.

Under befaringen avdekkes det at skorsteinen er kledd inn med gips og det finnes ingen synlige flater.
Det stilles krav til synlighet til skorstein. I dette tilfelle 2 sider av skorsteinens 4 sider.

Sotluken for uttak av sot var gjemt bak en plastikk luke inntil trappen som vist på bilde.

Detter viser viktigheten at det utføres kontroll av feiern rundt i Norges land.

Mislykket glidestøp

Feie- og tilsynstjenester AS bistå et borettsalg med etterkontroll etter at et firma hadde utført glidestøp i skorsteinen.

Glidestøp har som hensikt og fylle opp sår, krater og skader i skorsteinen. Det utførende selskap ikke hadde gjort var å tette røykrør slik at støp ikke gikk inn i rørene, slik vi ser på bildene.

Dette kunne i værst tenklige tilfelle ført til død da røykos ikke hadde kommet ut i skorsteinen, men trengt inn i leiligheten.

Feilmontering av stålskorstein

Ved et rutineoppdrag hos et boligsameiet ble det vend en tilfeldig avdekket at rørene i skorsteinen 3 meter ned ikke satt sammen.
Ved bruk vil røykgasser gå på utsiden og kan bidra til at det oppstår en bygningbrann.

Eksempel på lignende branner: Budstikka

Feilmontering montering av ildsted til feksibelt stålrør

Feie- og tilsynstjenester AS bistod et sameiet med etterkontroll i forbindelse med at skorsteinene hadde blitt utbedring/rehabilitert.

Ved kontrollen avdekket vi at røret fra ildstedet bare hadde blitt skjøvet inne i det flexible stålrøret. Og at det ikke hadde blitt benyttet et t-stykke for montering.

Her hadde sameiet brukt flere hundre tusen kroner uten å få noen sikrer skorsteiner til ingen nytte.
Røyken kunne fort gått på utsiden av det nye flexible røret.

Når det kommer til utbedring av skorsteiner kan det være vanskelig å gjøre den riktige vurderingen, ett feilaktig valg kan komme å koste sameiet/borettslaget mye.

En rimlig etterkontroll gir sameiet en dokumentasjon på at jobben er gjort forkriftsmessig og bør kreves ialle tilfeller der denne type arbeid utføres.