Velkommen til oss!

Feie- og tilsynstjenester AS er en ledende leverandør av tjenester innen videokontroll, feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt andre branntekniske utfordringer knyttet til dårlig trekk og vedlikehold av røykgassvifter. Vi tilbyr også service og kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere.

Hvorfor velge oss?

  1. Upartisk og Nøytral: Vi er en upartisk og nøytral aktør på markedet, med et dedikert fokus på å imøtekomme kundens behov og oppfylle kvalitetskravene.
  2. Lang erfaring: Med mange års erfaring innen skorsteiner, ildsteder, slukkeutstyr og røykvarslere, kan vi trygt påstå at vår kompetanse er solid. Vår bedrift har to feiermestere som sikrer høy faglig kompetanse.
  3. Brannkompetanse: Vi har omfattende kunnskap om brannutvikling, styrket av våre ansattes erfaring fra Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningvesen. Dette gir oss et unikt perspektiv på branntekniske utfordringer.

Vi står for at vår kunnskap blir din trygghet. Ta kontakt med oss for pålitelige tjenester som dekker dine behov innen brannsikkerhet.

Kontakt oss

Telefonhenvendelser: 400 18 550
E-post: post@tilsyn.no
Hovedkontoret er på Bekkestua brannstasjon.
Kontoret er ikke alltid bemannet så anbefaler at det tas kontakt
på telefon hvis du har tenkt til å komme på besøk.

Telefonnummer til den enkelte

Hovednummer: 40018550
Daglig leder:  Geir: 40018551
Videokontroll: Magnus: 40018503

Feierne:  Tore: 40018509       Morten: 40018544

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått: