Velkommen til oss!

Feie- og tilsynstjenester AS er en ledende leverandør av tjenester innen videokontroll, feiing og tilsyn av fyringsanlegg og andre branntekniske utfordringer rettet mot fyringsanlegget som dårlig trekk og vedlikehold av røykgassvifter, samt at vi utfører service/kontroll av slokkeutstyr og røykvarslere)

Hva får du hvis du kontakter oss!

  • en upartisk og nøytral aktør i markedet med fokus på kundens behov og kvalitetskrav.
  • mange års erfaring med skorsteiner, ildsteder, slukkeutstyr og røykvarslere. Bedriften har 2 feiermester
  • stor kunskap om brannutvikling, flere av de ansatte har i en årekke jobbet Oslo brann og redningsetat og Nedre romerike brann og redningvesen

Vår kunnskap er deres trygghet

Kontakt oss

Telefonhenvendelser: 400 18 550
E-post: post@tilsyn.no
Hovedkontoret er på Bekkestua brannstasjon.
Kontoret er ikke alltid bemannet så anbefaler at det tas kontakt
på telefon hvis du har tenkt til å komme på besøk.

Telefonnummer til den enkelte

Hovednummer: 40018550
Daglig leder:  Geir: 40018551
Videokontroll: Magnus: 40018503

Feierne:  Tore: 40018509       Morten: 40018544

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått: