Borettslag og sameier

Vi tilbyr en rekke tjenester for borettslag og sameier

 • Serviceavtale for brannslukkemateriell
 • Batteriavtale for røykvarslere
 • Evakueringsøvelser
 • Brannvernteori og slukkeøvelser
 • Brannslukkere og seriekoblede røykvarslere
 • Branntetting

 • Videokontroll (Se her)
 • Kartlegging av skorstein og ildsteder i boenheter
 • Anbuds gjennomgang av innkomne tilbud på skorsteinsrehabilitering
 • Befaring / Konsultasjon ved f.eks. styre- og/eller beboer møter
 • Kvalitetssikring / Etterkontroll (Se her)
 • Rengjøring av skorsteiner
 • Rengjøring av fyrkjeler

Vi utarbeider HMS dokumentasjon slik at styret har papirer på utført arbeid.