Rengjøring av ildsted

Regelmessig feiing av ildsted er lønnsomt.
Du kan spare 3 – 5 prosent energi på å feie ildstedet.
Ildstedet vil da også fungere bedre ved at det vil slippe ut mindre Co2 og være mindre helseskadelig.

Fordeler med jevnlig feiing av ildstedet:
– Oppnår optimal effekt av brenselet
– Forhindrer unødige forurensning
– Økt utnyttelsesgrad gir bedre og lavere ved forbruk

Bildet viser en termografering av to vedfyrte ildsteder  før og etter feiing.

Testen gikk ut på hvor stor effekt et feid ildsted har kontra et med sot.
Ildstedene ble termografert før og etter feiing.
Fargene indikerer forskjellige temperaturer.
Konklusjonen på testen ble at et feid ildsted har bedre varmeeffekt da sot er svært isolerende.

Rød farge områder viser høyere tempratur som avgis ut i rommet