Kontroll/service av slukkeutstyr

Riktig vedlikehold av brannslokkingsutstyr er kritisk for brannsikkerheten.
Sjansen for at slokkeutstyr som ikke er vedlikeholdt ikke lenger fungerer, og i verste fall er farlig å bruke er høyst reell.

Feie- og tilsynstjenester AS tilbyr alle tjenester innen kontroll, service og vedlikehold av brannslukke materiell.
Lokale og kompetente serviceteknikerer tar oppdrag for våre kunder og følger opp årlig slik at styre skal ha fullstendig kontroll at utstyret fungerer som forutsatt.

En typisk brannservice går ut på at en servicetekniker kommer ut til den lokasjonen hvor du/dere har brannslukkningsutstyret og gjennomfører en kontroll.

Brannslukningsutstyr i boenhetere skal ha kontrollen hvert 5 år, men utstyr i fellesareal skal ha årlig kontroll.

Vi utfører slike kontroller for skoler,forsamlingslokale, butikker, sameier og borettsalg.

Alle steder hvor det befinner seg slukkere ønsker vi som kunder.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud