Videokontroll av skorsteiner

Videokontroll av skorsteiner

Feie- og tilsynstjenester AS er ledende innen videokontroll av skorsteiner.

Vi har lang fartstid inne kontroll av skorsteiner og benytter markedets beste kamerautstyr for slik dokumentasjon.
Har du fått krav (avvik) fra Oslo brann og redningsetat (BRE) om å dokumenterer tilstandene på skorsteinen eller andre spørsmål om hvordan skorsteinen din er, er vi den rette aktøren til å bistå dere.

Feie og tilsynstjenester har valgt å kun fokuserer på konsulentvirksomhet/ videokontroll.
Andre aktører utfører rehabilitering av skorsteinene, men vi ønsker ikke blande noen kort med kontrollerende og utførende.
Dette for å gi kunden det beste og riktige resultatet.

Vi er en nøytral aktør i markedet.

Feie- og tilsynstjenester har over 100 års erfaring med skorsteiner og ildsteder. Flere av de ansatte hos oss har gjennom en årekke jobbet i nærliggende brannvesen i ditt området.

Filmer fra kontrollen vil bli linket på web slik at dere og brannmyndigheten har mulighet til å kunne gå inn å se på evt. problemstillinger.
Videre utarbeider vi en rapport om skorsteinens status med merknader og informasjon for evt. videre utbedringer.

I henhold til forskrift om brannforebygging §6 er eier (styre) ansvarlig for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt.

Hvorfor velge Feie- og tilsynstjenester AS?

Vi er en upartisk og nøytral aktør, som kun utfører kvalifiserte kontroller
Feie- og tilsynstjenester utfører ikke utbedringer av skorsteiner. Mange firmaer som utfører videokontroller driver også med utbedring, eller selger produkter til utbedring av skorsteiner (som f.eks. fôringsrør mm.)

Vi har den mest foretrukne videokontroll-rapporten av brannmyndigheter.
Har i tillegg fått mange gode tilbakemeldinger fra bland annet: utførende entreprenører, sameier og borettslag med flere.

Dere får en tjeneste med god kvalitet og fagkunnskap
Flere av våre ansatte er feiermestere med mange års erfaring av både videokontroll og problemløsning

Trygt og seriøst
Vår kunnskap er deres trygghet

Noe av det som har blitt oppdaget i forbindelse med videokontroll er:
–  Krater, skade på skorstein (murstein/mørtel mangler)
–  Dårlige fuger, manglende mørtel mellom mursteinene
–  Hull (mellom kanaler, eller inn i boenheter og kjeller)
–  Mangelfulle tettinger fra tidligere røykrør/ildsteder
–  Eksempel bilder

Tenk sikkerhet, kontroller skorsteinen nå!

Ta kontakt med oss angående videokontroll