Det er påbudt med fungerende røykvarslere i alle boliger – også hytter. Røykvarsleren skal befinne seg midt i taket og ha batteri som virker.

Dersom du ikke har røykvarsler, kan du risikere å få redusert forsikringsutbetalingen og eventuelt bot fra det offentlige. Men det kan gå verre enn som så: Halvparten av av omkomne i boligbranner manglet røykvarsler. Fungerende røykvarsler er derfor en billig livsforsikring og undersøkelser viser at røykvarslere redder minst 10-20 liv hvert år i Norge.

Hvert sekund teller om din bolig brenner. De fleste av oss bor ikke vegg-i-vegg med en døgnbemannet brannstasjon og kan derfor ikke forvente at brannvesenet først oppdager brannen og deretter kommer og redder oss ut i tide.

Røykvarslere i alle etasjer

Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, må du ha flere røykvarslere. Forskriften som trådte i kraft 1. januar 2016 sier:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»

Les hele forskriften om brannforebyggende her

Brannvesenet anbefaler at røykvarslerne er koblet sammen slik at de varsler samtidig. Alle i huset vil da kunne bli varslet om brann i en annen etasje. Dersom du vil koble sammen røykvarslerne, må du anskaffe varslere som er beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel, så dette kan du gjøre selv.

Ionisk eller optisk?

Det finnes to hovedtyper røykvarslere på markedet, ioniske og optiske. Forskjellen ligger i måten de oppdager røyk på:

 • Den ioniske røykvarsleren «lukter» røyk
 • Den optiske røykvarsleren «ser» røyk.

Tester peker på optiske røykvarslere som den beste løsningen i boliger.

Plassering av røykvarsler

Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten. Det er krav om at røykvarsleren skal høres på alle soverom med lukket dør. Alarmstyrken bør være minst 60 dB inne på hvert rom med lukkede dører. Med fungerende røykvarslere får du anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slokke brannen. Ta testen: Legg deg i senga med dyna over hodet og lukket soveromsdør. Få noen til å utløse røykvarsleren. Hører du den?

Poenget med røykvarsler er å få tidlig varsel!

Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk:

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 cm fra vegg.
 • I fleretasjes hus bør varslerne monteres nærme trappene.
 • Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i ganger som knytter flere rom sammen.
 • Røykvarslerne skal kunne høres tydelig fra alle rom, selv når alle dører er lukket.

Røykvarsler er påbudt!

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha minst èn godkjent røykvarsler. Med bolig menes:

 • leiligheter
 • rekkehus
 • privatboliger
 • hybler
 • fritidsboliger
 • hytter

Hvem har ansvar?

Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarsler. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.

Vedlikehold

Du bør teste røykvarslerne minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Slik gjør du det:

Sjekk røykvarsleren med å trykke på testknappen. Bruk en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp.
Med jevne mellomrom bør du teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren.
Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut snarest. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. En god løsning er å montere spesielle røykvarslere som kobles til strømnettet.

Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss.