Bygårdsfeiing

Større risiko for sotbrann

De gamle bygårdene fra perioden mellom 1860 og 1930 er en viktig del av Oslos identitet. Det finnes over 3.500 bygårder av denne typen i Oslo

Selv om mange har gjort en vesettil oppgradering av brannsikkerheten og mange har rehabilitert skorsteinen. Er bruk av ved som oppvarming blitt større nå som strømprisene har økt siste vinter.

Det er behov for egelmessig feiing av skorsteinen forebygger pipebrann/sotbrann.
En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring.
Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar.
En ovn full av sot varmer dårlig.

I tillegg til å passe på at pipen blir feiet med jevne mellomrom og at både pipe og ildsted blir inspisert av feieren, er det en rekke ting du selv kan gjøre for å sørge for at ildstedet ditt er i orden.

  • Påse at ildsted og ovnsrør blir feiet rent for sot. Bruk røykrørskost eller lignende. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller ned i skorsteinsløpet. Pass på at det ikke blir liggende sot på røykhvelv og innerst i røykkanalen. Rengjøring utføres før fyringssesongen starter.
  • Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved røykrør.
  • Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etter hvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.
  • Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.
  • Plasser veden liggende – da utnytter du brennverdien i veden bedre.
  • Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1 cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler opptenningen. For mye aske gir varmetap.
  • Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i ildsted og pipe/skorstein. Stor tjæreavsetning fører til større fare for pipebrann
  • Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst sotdannelse, er mest miljøvennlig og sikrest.

Feie og tilsynstjenester AS tilbyr rengjøring av alle skorsteinsløp.

Behov for feiing