Rengjøring av skorsteiner

Feiing av skorstein

Har du behov for feiing, rengjøring av skorsteinen, er det lenge siden du har hatt besøk og er usikker på om skorsteinen er trygg gjennom fyringssesongen.

Feie og tilsynstjenester AS er her for å bistå deg/dere.
Med dagens strømpriser og vanskelig tilgang på ved er det viktig at skorsteinen blir ivaretatt slik at ikke brann oppstår.

Regelmessig feiing av skorsteinen forebygger pipebrann.

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring.
Faren for pipebrann øker og andelen av giftig kullos (CO) i røyken tiltar.
En ovn full av sot varmer dårlig.

I tillegg til å passe på at pipen blir feiet med jevne mellomrom og at både pipe og ildsted blir inspisert av feieren, er det en rekke ting du selv kan gjøre for å sørge for at ildstedet ditt er i orden.

  • Påse at ildsted og ovnsrør blir feiet rent for sot. Bruk røykrørskost eller lignende. Soten dyttes innover i røykgangen slik at den faller ned i skorsteinsløpet. Pass på at det ikke blir liggende sot på røykhvelv og innerst i røykkanalen. Rengjøring utføres før fyringssesongen starter.
  • Se etter at det ikke er sprekker i støpejernet eller lekkasjer ved røykrør.
  • Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etter hvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.
  • Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning.
  • Plasser veden liggende – da utnytter du brennverdien i veden bedre.
  • Tømming av aske gjøres regelmessig. La 1 cm høyt askelag ligge igjen. Dette forenkler opptenningen. For mye aske gir varmetap.
  • Bruk tørr ved. Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten. Dessuten blir sot- og tjæreavsetningen stor i ildsted og pipe/skorstein. Stor tjæreavsetning fører til større fare for pipebrann
  • Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved gir mest varme, minst sotdannelse, er mest miljøvennlig og sikrest.

Feie og tilsynstjenester AS tilbyr rengjøring av alle skorsteinsløp.

Vi utfører også kjemisk rensing av skorsteiner tilknyttet resturanter.

Ta kontakt med oss angående feiing