Vi tilbyr denne evakueringsøvelsen for å bedre kompetansen i forhold til hva gjør man når brannalarmen går, og alle forhold rundt dette.

Evakueringsøvelsen kan enten foregå som en uanmeldt øvelse, eller som en innlagt øvelse hvor alle ansatte/beboere eller kun noen få ansattebeboere er informert på forhånd.

Øvelsen avsluttes med en kort evaluering med hva som gikk bra, og hva som eventuelt kan gjøres bedre eller på en annen måte.