Registrering av hytter med skorstein/ildsted

Feieren kommer nå til deres området i løpet av sommeren og har behov for å kartlegge ildsteder på hyttene. Slik at dere blir varslet for besøk.

Hvis du har fått denne meldingen så er det ikke registeret noen fyringsanlegg(Ildsted/skorstein) derfor viktig at dere svarer i kontaktskjema under.

Hvis du/dere har noen spørsmål ta kontakt på 400 18 551 (Geir)

Feie- og tilsynstjenester AS utfører denne tjenesten for Asker og Bærum brann og redning IKS

Ildsted/Skorstein