Kontroll av ildsted

Dersom du har installert nytt ildsted, byttet ildsted eller reparert noe som har med
et ildsted å gjøre så skal dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør.

Dette gjelder alle typer ovner og peiser.
Det som skal kontrolleres er, blant annet, riktig installasjon, brannmur, fundamentering og lufttilførsel.
Det er ikke tillatt å benytte ildstedet før kontrollen er gjennomført.