RØYKSUGERE FOR FAST BRENNSEL

Ulike typer røyksugere – her RS eller RSV for fast brensel

RS

En rund røyksuger med horisontalt avkast – dvs. røyken ledes ut vannrett. Kan brukes hvis skorsteinen er over mønet.

RS røyksugeren med horisontalt avkast tåler røykgasstemperaturer på opp til 250 °C kontinuerlig. Den er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig.

Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, stor effektivitet og lavt støynivå. RS røyksugeren fås med enten firkantet (standard) eller 8-kantet bæreplate.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren.

Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg). En RS røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.

RSV

En firkantet røyksuger med vertikalt avkast – dvs. røyken ledes loddrett opp. Anbefales når skorsteinen er under mønet, i kystnære områder med kraftig vind og til hus med stråtak.

RSV-røyksugeren med vertikalt avkast tåler røykgasstemperaturer på opp til 250 °C kontinuerlig. Den er støpt i aluminium og overflatebehandlet med hammerlakk – det gjør den både lett, mekanisk sterk og ekstremt korrosjonsbestandig.

Motoren er en temperaturbestandig, lukket asynkronmotor med livstidssmurte kulelagre. Det sikrer lang levetid, stor effektivitet og lavt støynivå.

Røyksugeren monteres på toppen av skorsteinen. Er det på en murt skorstein, monteres den lett ved hjelp av fire vinkelbeslag (standardtilbehør) som monteres i bunnen av røyksugeren. Dersom røyksugeren skal monteres på en stålskorstein, må den monteres med en flens (tilvalg).

En RSV røyksuger er enkel å lukke opp. Det gjør det lett og enkelt å utføre vedlikehold.